Wyniki wyszukiwania dla:

Bosko Aktywni

S.L. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej Bosko Aktywni Skawa działająca przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych działająca od marca 2021 roku zrzesza w swych szeregach wszystkich miłośników rowerów, piłki siatkowej, wycieczek górskich oraz nart bez względu na wiek.

Celem S.L. SALOS RP Bosko Aktywni jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim dla osiągnięcia celów stowarzyszenia. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi i sportowymi. Eksponowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play. S.L. SALOS RP “Bosko Aktywni” nie czerpie korzyści materialnych z działalności sportowej.


Podziel się tym wpisem: