Wyniki wyszukiwania dla:

Kim jesteśmy


Stowarzyszenie Lokalne Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Skawie „Bosko Aktywni” skrót SALOS to przedstawiciel Salezjańskiej Organizacji Sportowej działające przy Salezjańskiej Parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Skawie. Powołanie służy dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu talentu sportowego. W odróżnieniu od dużych komercyjnych klubów Organizację SALOS „Bosko Aktywni” charakteryzuje brak selekcji podczas przyjmowania do sekcji zawodniczek i zawodników oraz niskie składki członkowskie. Dzięki temu działalność ukierunkowana jest  na środowiska uboższe, rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze. Ponadto kładziemy nacisk na integralny rozwój dzieci i młodzieży: psychiczny, fizyczny, intelektualny i duchowy. Ściśle współpracujemy z rodzicami i opiekunami naszych podopiecznych oraz z parafiami i szkołami.

SALOS „Bosko Aktywni” to stowarzyszenie lokalne działające w ramach SALOS RP. SALOS RP jest częścią międzynarodowej organizacji Polisportive Giovanili Salesiane Internazionali z siedzibą we Włoszech. Dzięki tak rozbudowanej strukturze możliwe jest stworzenie systemu rozgrywek od poziomu lokalnego do poziomu międzynarodowego. Organizację wyróżnia radosna i otwarta afirmacja daru młodości, pragnienie wychowywania młodego człowieka poprzez sport. Narzędziem w pracy wychowawczej jest System Prewencyjny św. Jana Bosko.

Salos RP jest wyróżniony za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą przez Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej.

Wszystkie imprezy ogólnopolskie w roku 2017 odbywały się pod znakiem jubileuszu 25-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. Patronatem Honorowym objął je prezydent RP Andrzej Duda.

Obecnie w naszym Stowarzyszeniu Salos „Bosko Aktywni” działają sekcje:

  • siatkówka,
  • turystyka rowerowa,
  • turystyka,
  • sekcja narciarska: narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe (poza sezonem: rolki, żagle, rowery, wycieczki górskie).

Pamiętajcie – w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch, a sport jest piękną, choć wymagającą dziedziną życia prowadzącą do lepszego poznania siebie, drugiego człowieka i Pana Boga.