Wyniki wyszukiwania dla:

Historia


„…Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu…“

Jan Bosko

„…W zdrowym ciele zdrowy duch…”

Juwenalis z Akwinum

ROK 2017

Historia S.L. Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej Bosko Aktywni Skawa działającej przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Skawie rozpoczyna się w grudniu w 2017 roku. W trakcie poświątecznej wizyty duszpasterskiej ks. Wojciech Krawczyk zaproponował spotkania doszkalające technikę jazdy na nartach dla amatorów zjazdów narciarskich. W trakcie spotkań na stoku padł pomysł utworzenia szkółki narciarskiej dla dzieci i młodzieży z Parafii w Skawie. Szkółka narciarska miałaby zarówno prowadzić nauczanie początkowe jazdy na nartach jak również podnosić umiejętności narciarskie dzieci i młodzieży.

ks. Wojciech Krawczyk

ROK 2018

Dzięki staraniom ks. Wojciecha Krawczyka, Kompleksu Beskid w Spytkowicach, Witów Ski w Witowie, Rodziców oraz Dotacji z Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w okresie ferii zimowych utworzono I Szkółkę Narciarską dla dzieci i młodzieży z parafii w Skawie. Tygodniowe zajęcia prowadzone były w 4 grupach (w podziale na stopień umiejętności) pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów narciarstwa z FOLLOW SPORT Profesjonalnej Szkoły SKY i SNOWBORD w Rabce Zdroju. Zajęcia szkółki realizowane były w Kompleksie Beskid w Spytkowicach a także w Witów Ski w Witowie. Każde z dzieci miało zapewniony transport na stok,  profesjonalne wsparcie instruktorów, karnet na zjazdy oraz ciepły posiłek. Szkółka cieszyła się dużym zainteresowaniem. W jej zajęciach udział wzięło ponad 40 dzieci i młodzieży. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia szkółki oraz medal.

 

ROK 2019

2019 rok to II rok działalności Szkółki Narciarskiej. W tym roku do dzieci i młodzieży z parafii w Skawie dołączyły dzieci z okolicznych parafii. Tak jak w roku poprzednim pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów narciarstwa z FOLLOW SPORT Profesjonalnej Szkoły SKY i SNOWBORD dzieci i młodzież uczyła się i doskonaliła swoje umiejętności w Kompleksie Beskid w Spytkowicach a także w Witów Ski w Witowie. W roku tym do organizatorów szkółki (Kompleks Beskid w Spytkowicach, Witów Ski w Witowie, Rodzice, Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej) dołączył ks. Henryk Urbaś. Tak jak w roku poprzednim tygodniowe zajęcia prowadzone były w 4 grupach (w podziale na stopień umiejętności). I w tym roku każde z dzieci miało zapewniony transport na stok,  profesjonalne wsparcie instruktorów, karnet na zjazdy oraz ciepły posiłek. W jej zajęciach udział wzięło ponad 40 dzieci i młodzieży. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia szkółki oraz medal.

Po sukcesie szkółki narciarskiej jej organizatorzy zaproponowali rodzinny wyjazd na narty do miejscowości Padola w Dolomitach we Włoszech.

 

ROK 2020

W roku 2020 dzięki staraniom ks. Henryka Urbasia, Kompleksu Beskid w Spytkowicach, Witów Ski w Witowie, Rodziców oraz Dotacji z Urzędu Gminy dzieci i młodzież trzeci raz uczestniczyły w zajęciach sportowych szkółki narciarskiej  w okresie od 27.01 do 31.01.2020 roku. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem a dzieci i młodzież uczyły się i doskonaliły swoje umiejętności ponownie w Kompleksie Beskid w Spytkowicach a także w Witów Ski w Witowie. Po zakończeniu szkółki zorganizowano I Zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie o Puchar Proboszcza Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Skawie. Młodzi narciarze w duchu sportowym dzielnie walczyli w zorganizowanych zawodach.

W tym roku również grupa narciarzy pojechała na narty do miejscowości Padola w Dolomitach we Włoszech.

2021

Rok 2021 to rok pandemii. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia mimo wielu starań nie udało się zorganizować szkółki narciarskiej. Krótki pobyt na stoku możliwy był w marcu w trakcie poluzowania obostrzeń. Mała grupa dzieci i Rodziców wraz z ks. Henrykiem Urbasiem korzystali z możliwości jazdy na nartach na stoku w Kompleksie Beskid w Spytkowicach. W trakcie tych spotkań padł pomysł utworzenia klubu sportowego zrzeszającego dzieci i młodzież z Parafii w Skawie.

Pomysł przerodził się w czyny i 8 marca 2021 roku na Walnym Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyli Ewa Piątkowska, Zdzisław Świerczek, ks. Henryk Urbaś, Natalia Stolarczyk, Kornelia Kubińska, Justyna Nieć, Celina Rapacz, Agata Kosek w wyniku głosowania jawnego:

 • spisano założycieli Stowarzyszenia Klub Sportowy Bosko Aktywni Skawa w osobach: ks. Henryk Urbaś, Natalia Stolarczyk, Celina Rapacz;
 • wybrano członków Komisji Rewizyjnej w składzie: Przewodniczący: Zdzisław Świerczek, Członek: Ewa Piątkowska, Członek: Agata Kosek;
 • wybrano protokolanta: Zdzisław Świerczek;
 • założono Stowarzyszenie Klub Sportowy Bosko Aktywni Skawa;
 • uchwalono statut Stowarzyszenia Klub Sportowy Bosko Aktywni Skawa;
 • Wybrano Komitet założycielski w osobach: ks. Henryk Urbaś, Ewa Piątkowska, Celina Rapacz;
 • wybrano Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy Bosko Aktywni Skawa w osobach: Przewodniczący: ks. Henryk Urbaś, Zastępca Przewodniczącego: Natalia Stolarczyk, Skarbnik: Justyna Nieć;
 • Zobowiązano Prezesa Zarządu do przekazania uchwały Staroście Powiatu Nowotarskiego w celu dokonania wpisu składu Zarządu do Ewidencji.
 • do Zarządu klubu dołączyła Marta Homa pełniąca funkcję rzecznika prasowego klubu, kronikarza oraz prowadzącej stronę www i FB.

Pomysł nazwy Bosko Aktywni zrodził się w trakcie górskich wycieczek, w których brał udział ks. Henryk Urbaś oraz Zdzisław Świerczek. Nazwa nawiązuje do Świętego Jana Bosko (założyciela zgromadzenia salezjanów i salezjanek), aktywności sportowej  i słów Świętego Pawła „…Wszystko co czynicie – dla Boga czynicie…”

Dzięki zaangażowaniu wiceprezesa klubu Natalii Stolarczyk powstało logo klubu, a proces jego powstawania był etapowy:

S.L. SALOS RP Bosko Aktywni realizuje swoje cele przez:

 • Wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielania wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
 • Zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
 • Prowadzenie zajęć sportowych,
 • Organizację i udział w imprezach sportowych,
 • Organizację różnych form aktywności fizycznej,
 • Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą,
 • Organizowanie obozów sportowych,
 • Współpracę z placówkami oświatowymi,
 • Współpracę z organami administracji publicznej,
 • Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu,

Obecnie w naszym Stowarzyszeniu Salos „Bosko Aktywni” działają sekcje:

 • siatkówka,
 • turystyka rowerowa,
 • turystyka,
 • sekcja narciarska: narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe (poza sezonem: rolki, żagle, rowery, wycieczki górskie),
 • sekcja piłki nożnej dla ministrantów.