Wyniki wyszukiwania dla:

Statut Klubu


Celem S.L. SALOS RP Bosko Aktywni jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

 • doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
 • prowadzenie szkolenia sportowego,
 • zapewnienie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • organizowanie współzawodnictwa sportowego,
 • uczestnictwo w imprezach sportowych,
 • organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
 • angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznych,
 • dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
 • popularyzacja sportowej rywalizacji,

S.L. SALOS RP Bosko Aktywni realizuje swoje cele przez:

 • Wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielania wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
 • Zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
 • Prowadzenie zajęć sportowych,
 • Organizację i udział w imprezach sportowych,
 • Organizację różnych form aktywności fizycznej,
 • Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą,
 • Organizowanie obozów sportowych,
 • Współpracę z placówkami oświatowymi,
 • Współpracę z organami administracji publicznej,
 • Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu,