Wyniki wyszukiwania dla:

Bosko Aktywny Turniej siatkówki 15.10.2022r

REGULAMIN turnieju piłki siatkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu wsi Skawa

15.10.2022 – Sobota godz. 9.00

 

 1. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie S.L. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej „Bosko Aktywni”
 2. Cel organizowania turnieju:
 • popularyzacja piłki siatkowej;
 • aktywny wypoczynek;
 • dobra zabawa dla wszystkich uczestników turnieju;
 • krzewienie sportowej rywalizacji w duchu „fair play”.
 1. Termin i miejsce rozgrywania turnieju:
 • 10.2022 Sobota od godziny 9.00;
 • Hala sportowa przy szkole podstawowej nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie.
 1. Zasady i warunki uczestnictwa:
 • warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie zgłoszenia do dnia 13.10.2022 (Czwartek);
 • zgłoszenia można dokonać: osobiście w NOWBUD (w godzinach 7-17) lub telefonicznie 182686461;
 • w turnieju mogą wziąć udział wyłącznie drużyny złożone z zawodników mieszkających w Skawie;
 • w skład drużyny wchodzi 6-8 zawodników;
 • w skład drużyny wchodzi 3 chłopców i 3 dziewczynki + 2 zawodników rezerwowych;
 • przez cały mecz na boisku w składzie musi być 3 chłopców i 3 dziewczynki;
 • drużyna powinna posiadać swoją nazwę oraz wyznaczonego opiekuna;
 • zawodnik może grać tylko w jednej drużynie;
 • liczba drużyn nie jest ograniczona;
 • zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 1. System rozgrywek:
 • system rozgrywania turnieju jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn
 • harmonogram i system rozgrywek zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem turnieju
 1. Sprawy dyscyplinarne:
 • zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy: – zawodnik (drużyna) nie stawi się do zawodów (lub spóźni) więcej niż 15 minut;
 • drużyna będzie wykluczona z turnieju za niesportowe zachowanie zawodników lub trenera (opiekuna) zespołu;
 • dyskwalifikacja powoduje, że dotknięta nią drużyna (lub jej członkowie) nie może (nie mogą) brać udziału w dalszej części turnieju.
 1. Przepisy gry Spotkania będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez PZPS
 2. Sędziowie:
 • mecze turnieju prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego;
 • pomagają im (stolik) członkowie Zarządu Bosko Aktywnych;
 • regulamin turnieju zobowiązuje wszystkich sędziów oraz sztab techniczny do nienagannego wypełniania swoich obowiązków i właściwego reagowania na wszelkie objawy niesportowego zachowania zawodników bądź drużyn uczestniczących w turnieju.
 1. Nagrody:
 • wyniki turnieju i fotoreportaż z rozgrywek zostaną zamieszczone na stronie internetowej Bosko Aktywni i na FB Bosko Aktywni;
 • za zajęcie I miejsca drużyna otrzyma bilety do Energylandii oraz puchar, za zajęcie II i III miejsca zespoły otrzymają nagrody (upominki, medale, dyplomy);
 • wszystkie drużyny otrzymają okolicznościowe dyplomy za udział w turnieju.
 1. Uwagi końcowe:

Organizator:

 • nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe nie z jego winy;
 • nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz w sali gimnastycznej;
 • każda drużyna ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników (bądź osoby im towarzyszące);
 • zawodnicy oraz drużyny uczestniczące w rozgrywkach zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem, przestrzegania jego postanowień.
 • w przypadku zmiany regulaminu startujące drużyny zostaną o tym powiadomione;
 • w sprawach spornych nie objętych regulaminem decyzje podejmuje organizator turnieju.

Podziel się tym wpisem: